Adatvédelmi nyilatkozat 

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat a  https://alko-garden.hu (továbbiakban "Honlap") használatára vonatkozik.

Nagy fontosságot tulajdonítunk az adatvédelemnek. Az Ön személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása az érvényes adatvédelmi, különösen az európai Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban német rövidítés: DSGVO) előírásainak figyelembe vételével történik. Személyes adatainak gyűjtésének és feldolgozásának célja a fenti portál használatának biztosítása az Ön részére. Ez a nyilatkozat ismerteti, hogy milyen módon és milyen céllal gyűjtjük és használjuk fel az Ön adatait és milyen választási lehetőségei vannak a személyes adatokkal összefüggésben.

A honlap használatával hozzájárulását adja az adatainak gyűjtéséhez, felhasználásához és továbbításához.

1. Felelős szervezet

Az Ön személyes adatainak DSGVO értelmében gyűjtéséért, feldolgozásáért és felhasználásáért felelős szervezet:

AL-KO Geräte GmbH

Peter Kaltenstadler, Sergio Tomaciello

Ichenhauser Straße;e 14

89359 Kötz

Ha nem engedélyezi adatainak általunk történő teljes vagy részleges gyűjtését, feldolgozását vagy felhasználását jelen adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, tiltakozásával forduljon a fent megnevezett felelős szervezethez. Jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor tárolhatja és kinyomtathatja.


2. A honlap általános használata

2.1 Hozzáférési adatok

Honlapunk használat közben információkat gyűjtünk Önről. Automatikusan gyűjtünk információkat az Ön használati szokásairól és velünk folytatott tevékenységéről és regisztráljuk számítógépének vagy mobil készülékének adatait. Adatokat gyűjtünk, tárolunk és használunk fel online ajánlatunkhoz (úgynevezett szerver logfájlhoz) való minden egyes hozzáférés esetén. A hozzáférési adatokhoz tartozik a lehívott fájl neve és URL-je, a lehívás dátuma és időpontja, a továbbított adatmennyiség, a sikeres lehívásról küldött üzenet (HTTP response code), a böngésző típusa és verziószáma, az operációs rendszer, a hivatkozás URL-je (vagyis az előzőleg meglátogatott oldal, az IP cím és a lekérdezendő szolgáltató.

Ezeket a protokolladatokat az Ön személyes adataihoz vagy egyéb profil létrehozáshoz hozzárendelés nélkül használjuk fel az online ajánlatunk üzemeltetéséhez, biztonságához és optimalizálásához, de a holnapunk látogatóinak számának anonim mérésének (traffic) és holnapunk és a honlap szolgáltatásainak használatának terjedelmének és módjának mérésére is, továbbá elszámolási céllal annak érdekében, hogy mérhessük az együttműködő partnereinktől kapott kattintások számát. Ezen információk alapján tudunk személyre szabott és a helyszínnek megfelelő tartalmakat rendelkezésre bocsátani és képesek vagyunk elemezni az adatforgalmat, megkeresni és megszüntetni a hibákat, továbbá szolgáltatásainkat tökéletesíteni. Fenntartjuk magunknak a jogot a protokolladatok utólagos ellenőrzésére, ha konkrét bizonyítékok alapján jogos gyanú áll fenn a jogellenes használatra vonatkozóan. Az IP címeket egy meghatározott időtartamon belül tároljuk a logfájlokban, ha az biztonsági okokból vagy a szolgáltatásnyújtáshoz vagy egy szolgáltatás elszámolásához szükséges, pl. ha használja ajánlatainkat. A megrendelés folyamatának megszakítása vagy a fizetés beérkezése után töröljük IP címét, ha arra már nincs szükség biztonsági okokból. Az IP címeket akkor is tároljuk, ha bűntényre utaló konkrét gyanú merül fel a honlapunk használatával összefüggésben. Továbbá, tároljuk fiókjának részeként az Ön utolsó látogatásának dátumát (pl. regisztráció, bejelentkezés, linkjeinkre kattintás, stb.

2.2 E-mail kapcsolat


Kapcsolatfelvétel esetén (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben) tároljuk az Ön adatait az ajánlatkérés feldolgozásához és további kérdések felmerülése esetére. További személyes adatokat csak akkor tárolunk és használunk fel, ha Ön ahhoz hozzájárul, vagy ha azt a törvényi rendelkezések külön hozzájárulás nélkül lehetővé teszik.

2.3 Google Analytics

A Google Inc. („Google“) Google Analytics webelemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat használja, amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését. A cookie-k által létrehozott, a honlap látogatók általi használatára vonatkozó információk általában a Google egyik USA-ban található szerverére kerülnek továbbításra és ott kerülnek tárolásra.

Az IP anonimizálás funkció jelen honlapon történő aktiválása esetén az IP címet a Google azonban előzőleg lerövidíti az Európai Unió tagországain belül és az Európai Gazdasági Térséggel kötött egyezmény szerinti szerződéses államokban. Csak kivételes esetben kerül a teljes IP cím a Google egyik USA-ban található szerverére továbbításra, amit ott rövidítenek le. Jelen honlapon az IP anonimizálás funkció aktív. A mi megbízásunkból a Google ezeket az információkat a honlap Ön általi használatának kiértékeléséhez használja fel a honlap látogatóinak tevékenységére vonatkozó jelentések készítéshez és a honlap használatával és az internet használatával kapcsolatos részünkre biztosítandó szolgáltatásnyújtáshoz.

A Google Analytics által az Ön böngészőjéről továbbított IP címet a Google nem hozza kapcsolatba más adatokkal. A cookie-k tárolását böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjunk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben a honlap nem minden funkciója használható teljes terjedelmében.

Továbbá, a cookie-k által létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatok (az Ön IP címét is beleértve) Google részére gyűjtését és az adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  A böngésző pluginon alternatívájaként vagy a mobil készülékeken rendelkezésre álló böngészőkben kattinthat az alábbi linkre is az Opt-Out cookie beállításához, amely a Google Analytics általi jelen honlapon történő adatgyűjtést megakadályozza (az Opt-Out cookie csak ezen a böngészőn és csak ehhez a domainhez működik. Törölje a cookie-kat a böngészőjében, ehhez kattintson ismételten erre a linkre). : Google Analytics deaktivieren


2.4 Rechtsgrundlagen und Speicherdauer

Fenti pontok szerint adatfeldolgozás jogalapja DSGVO 6. cikk. 1. bek. f) pont értelmében. Az adatfeldolgozásban fennálló érdekeink különösen a honlap üzemeltetésének biztosítását és biztonságát és a honlap látogatók általi használatának módjának vizsgálatát, és a honlap egyszerű használatának biztosítását jelenti.

Ha külön nem adjuk meg, az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az a kívánt cél érdekében szükséges.

3. Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener

Az alkalmazandó törvények értelmében különböző jogai vannak a személyes adataira vonatkozóan. Ezen jogok érvényesítésére vonatkozóan érdeklődjön e-mailben vagy postai úton az 1. pontban megadott címre megküldött levélben személyének egyidejű azonosításával.

Az alábbiakban áttekintjük az Önt megillető jogokat:


3.1 Nyilatkozatra és tájékoztatásra vonatkozó jog

Bármikor jogosult tőlünk nyilatkozatot kérni arra vonatkozóan, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzuk-e. Ha igen, jogosult az Önre vonatkozóan tárolt személyes adatokra vonatkozóan térítés nélküli tájékoztatást, és a tárolt adatok másolatát kérni. Továbbá jogában áll igényelni az alábbi információkat:

1. a feldolgozás céljai;

2. a feldolgozás tárgyát képező személyes adatok kategóriája;

3. a címzettek vagy azon címzettek kategóriái, akik részére felfedték vagy a későbbiekben felfedik a személyes adatokat, különösen harmadik országban található címzettek vagy nemzetközi szervezetek esetén;

4. lehetőség szerint arra a tervezett időtartamra, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, ennek az időtartamnak a meghatározására vonatkozó kritériumok;

5. az Önre vonatkozó személyes adatok korrekciójára vagy törlésére vagy a felelős általi feldolgozás korlátozására vonatkozó, vagy a feldolgozás elleni tiltakozásra vonatkozóan fennálló jog;

6. felügyeleti hatóságnál érvényesíthető panasztételi jog;

7. ha a személyes adatokat nem Önnél gyűjtötték, minden rendelkezésre álló információ az adatok származására vonatkozóan;

8. automatizált döntéshozatal fennállása profilkészítést is beleértve DSGVO 22. cikk 1. és 4. bek. értelmében – legalább ezekben az esetekben – releváns információk az alkalmazott logikára és a feldolgozás terjedelmére és a feldolgozás Önre gyakorolt hatásáról.

Ha a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítják, jogában áll, hogy az adattovábbítással kapcsolatosan tájékoztatást kérjen a DSGVO 46. cikk szerint nyújtott garanciákról.


3.2 Korrekcióra vonatkozó jog

Jogában áll az Önt érintő helytelen személyes adatok haladéktalan korrekcióját kérni. A célok figyelembe vételével jogában áll a hiányos személyes adatok kiegészítését, még kiegészítő nyilatkozattal is kérni.


3.3 Törlésre vonatkozó jog („Személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog“)

Jogában áll az Önt érintő helytelen személyes adatok haladéktalan törlését kérni, és mi kötelesek vagyunk a személyes adatait haladéktalanul törölni az alábbi okok egyikének fennállása esetén:

1. A személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekre azokat gyűjtötték vagy egyéb módon feldolgozták.

2. Visszavonja hozzájárulását, amelyen a DSGVO 6. cikk 1. bek. a pont vagy 9. cikk. 2. bek. a pont szerinti feldolgozás alapul és az adatfeldolgozás egy másik jogalapja hiányzik.

3. DSGVP 21. cikk 1. bek. értelmében kifogást emel a feldolgozás ellen és nem állnak fel fontosabb jogos indokok az adatfeldolgozáshoz, vagy DSGVP 21. cikk 2. bek. értelmében kifogást emel a feldolgozás ellen.

4. A személyes adatokat jogellenesen dolgozzák fel.

5. A személyes adatok törlése az uniós jog vagy a tagországokban érvényes, ránk vonatkozó jog értelmében fennálló törvényben előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

6. A személyes adatokat az információs társaság által ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan DSGVO 8. cikk 1. bek. értelmében gyűjtötték.

Ha a személyes adatokat közzétettük és kötelesek vagyunk azokat törölni, akkor a rendelkezésre álló technológiák és megvalósítási költségek figyelembe vételével megfelelő, akár technikai jellegű intézkedéseket is hozunk a személyes adatok feldolgozásért felelősök arra vonatkozó tájékoztatása céljából, hogy Ön kérte a személyes adatokra vagy azok másolataira, sokszorosított példányaira mutató minden link törlését.


3.4 A feldolgozás korlátozására vonatkozó jog

Jogában áll a feldolgozás korlátozását kérni az alábbi egyik feltétel fennállása esetén:

1. a személyes adatok helyességét vitatja olyan időtartamra vonatkozóan, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a személyes adatokat ellenőrizzük,

2. a feldolgozás jogellenes és Ön elutasította a személyes adatok törlését és ehelyett a személyes adatok használatának korlátozását kéri;

3. a személyes adatokra a feldolgozáshoz már nincs szükségünk, Önnek azonban a személyes adatokra szüksége van jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez, vagy

4. DSGVP 21. cikk. 1. bek. értelmében kifogást emelt a feldolgozás ellen, amíg még nem bizonyított, hogy a vállalatunk jogos érdekei felülírják az Ön érdekeit.


3.5 Adathordozhatóságra vonatkozó jog

Jogában áll a rendelkezésünkre bocsátott Önt érintő személyes adatokra strukturált, elfogadható és számítógéppel olvasható formátumban igényt tartani, továbbá jogában áll ezeket tőlünk igényelni, hogy ezeket az adatokat más felelősnek akadálytalanul továbbítsuk, ha

1. a feldolgozás DSGVO 6. cikk. 1. bek. a pont vagy DSGVO 9. cikk. 2. bek. a pont értelmében adott hozzájáruláson vagy DSGVO 6. cikk. 1. bek. b pont alapján kötött szerződésen alapul és

2. a feldolgozás automatizált eljárás segítségével történik.

Az 1. bek. szerinti adathordozhatóságra vonatkozó jog gyakorlása közben jogában áll kérni, hogy a személyes adatait közvetlenül mi továbbítsuk másik felelős számára, ha ez technikailag lehetséges.


3.6 Tiltakozási jog

Jogában áll az Ön különleges helyzete alapján felmerülő okokból bármikor tiltakozást benyújtani az Önt érintő személyes adatok DSGVO 6. cikk. 1. bek. e vagy f pont értelmében történő feldolgozása ellen; ez vonatkozik a jelen rendelkezésekkel támogatott profilkészítésre is. A továbbiakban nem dolgozzuk fel a személyes adatait, kivéve az olyan esetekben, amikor a feldolgozásra kényszerítő jogi szabályozások felülírják az Önök érdekeit, jogait és szabadságát, vagy a feldolgozás célja jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy megvédése.

Ha a személyes adatokat direkt reklám folytatásához dolgozzuk fel, jogában áll bármikor tiltakozást benyújtani az Önt érintő személyes adatok reklám célú felhasználása ellen; ez a közvetlen reklámmal kapcsolatos profilkészítésre is vonatkozik.

Jogában áll az Ön különleges helyzete alapján felmerülő okokból kifogást emelni az Önt érintő személyes adatok DSGVO 89. cikk. 1. bek. értelmében folytatott gazdasági vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célú feldolgozása ellen, kivéve, ha a feldolgozás közérdekből fennálló feladat teljesítéséhez szükséges.


3.7 Automatizált döntések profilkészítést is beleértve

Jogában áll, hogy ne vesse magát alá a nem kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló, a profilkészítést is magában foglaló olyan döntésnek, amelynek joghatása ellentétes az Ön érdekeivel vagy hasonló módon jelentősen befolyásolja Önt.


3.8 Adatvédelmi hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog

Jogában áll a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulást bármikor visszavonni.


3.9 Felügyelő hatóságnál kezdeményezett panasztételre vonatkozó jog

Jogában áll illetékes felügyelő hatóságnál panasszal élni, különösen tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása jogellenes.

4. Adatbiztonság

Az érvényes adatvédelmi törvények és műszaki lehetőségek keretében maximálisan gondoskodunk az Ön adatainak biztonságáról.

Az Ön személyes adatait titkosítva továbbítjuk. Ez vonatkozik a megrendeléseire és az ügyfélként történő bejelentkezésre is. Az SSL (Secure Socket Layer) kódolási rendszert használjuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten történő adattovábbításban (pl. e-mailen történő kommunikáció esetén) biztonsági rések vannak. Az adatok harmadik fél általi hozzáférése elleni tökéletes védelme nem lehetséges.

Adatainak biztonsága érdekében a technika mindenkori állapotának megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hozunk. Ezen kívül nem garantáljuk, hogy ajánlatunk bizonyos időpontokban elérhető; zavarok, szünetidők vagy összeomlások nem zárhatók ki. Rendszeresen és alaposan gondoskodunk az általunk használt szerverek biztonságáról.

5. Automatizált döntéshozatal

A gyűjtött személyes adatok alapján nem történik automatizált döntéshozatal.


6. Az adatok harmadik fél részére továbbítása, nincs adattovábbítás EU-n kívüli országba

Alapvetően az Ön személyes adatait csak vállalatunkon belül használjuk fel.

Ha harmadik felet (úgynevezett logisztikai szolgáltatót) vonunk be a szerződés teljesítésébe, a harmadik fél részére a személyes adatokat csak a megfelelő szolgáltatáshoz szükséges mértékben továbbítjuk.

Abban az esetben, ha az adatfeldolgozás bizonyos részeit kiszervezzük („Megbízásból végzett adatfeldolgozás“), a megbízásos adatfeldolgozót kötelezzük arra, hogy a személyes adatokat csak az adatvédelmi törvény követelményeivel összhangban használja fel és biztosítsa az érintett személyek jogainak védelmét.

Jelen nyilatkozat 2.3 pontjában felsorolt esetekben EU-n kívüli szervezetek vagy személyek részére nem történik és nem tervezett az adattovábbítás.


7. Adatvédelmi megbízott

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz:


AL-KO Geräte GmbH

Adatvédelmi megbízott

Ichenhauser Straße 14

89359 Kötz

datenschutz@alko-garten.de

8. Webelemzés a Google Analytics segítségével

Ez a honlap a Google Inc. („Google“) Google Analytics webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat használja, amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését. A honlap Ön általi használatára vonatkozóan létrehozott információk általában a Google egyik USA-ban található szerverére kerülnek továbbításra és ott kerülnek tárolásra. Az IP anonimizálás funkció jelen honlapon történő aktiválása esetén az IP címet a Google azonban előzőleg lerövidíti az Európai Unió tagországain belül és az Európai Gazdasági Térséggel kötött egyezmény szerinti szerződéses államokban. Csak kivételes esetben kerül a teljes IP cím a Google egyik USA-ban található szerverére, amelyet ott rövidítenek le. A honlap üzemeltetőjének a megbízásából a Google arra használja fel ezeket az információkat, hogy kiértékelje a honlap használatát, hogy jelentéseket készítsen a honlappal kapcsolatosan végrehajtott tevékenységekre vonatkozóan, és a honlap üzemeltetője számára a honlap használatával és az internetes használattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics által az Ön böngészőjéről továbbított IP címet a Google nem hozza kapcsolatba más adatokkal. Böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását; azonban felhívjuk arra a figyelmét, hogy ebben az esetben a honlap nem minden funkciója használható teljes terjedelmében.

Továbbá, a cookie-k által létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatok (az Ön IP címét is beleértve) Google részére gyűjtését és az adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Az alábbi linkre kattintással megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést. Létrehoz egy Opt-Out cookie-t, amely a honlap meglátogatása során megakadályozza az adatainak gyűjtését.

A felhasználási feltételekre és az adatvédelemre vonatkozó további információk a Google Analytics feltételek között a Google Analytics áttekintésében találhatók. Felhívjuk arra a figyelmét, hogy honlapunkon a Google Analytics a „gat._anonymizeIp();” kóddal van bővítve az IP címek anonimizált gyűjtésének (úgynevezett IP maszkolás) biztosításához.

9. A Google remarketing használata

Ez a honlap használja a Google Inc. remarketing funkcióját. A funkció arra szolgál, hogy a honlap látogatói részére a Google hirdetési hálózaton belül érdeklődésüknek megfelelő hirdetéseket jelenítsen meg. A honlap látogatóinak böngészőjében úgynevezett cookie-t tárolunk, amely lehetővé teszi a látogatók számára, hogy felismerje, hogy a Google hirdetési hálózathoz tartozó honlapokat nyitott meg. Ezeken az oldalakon a látogató számára olyan hirdetések jelennek meg, amelyek olyan tartalmakra vonatkoznak, amelyeket a látogató korábban nyitott meg és használják a Google remarketing funkcióját. Saját adatai szerint a Google ennek a folyamatnak a során nem gyűjt személyes adatokat. Ha azonban nem szeretné a Google remarketing funkciójának használatát, alapvetően deaktiválhatja, ha végrehajtja a megfelelő beállításokat az alábbi linken: https://www.google.com/settings/ads  Alternatív megoldásként deaktiválhatja a cookie-k használatát a hirdetési hálózatból kezdeményezett érdeklődési körnek megfelelő reklámhoz, ha követi az alábbi link utasításait: https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 

10. Google Adwords

Honlapunk használja a Google konverziókövetés funkcióját. Ha a Google által bekapcsolt hirdetésen keresztül jut el honlapunkra, a Google AdWords cookie-t helyez el a számítógépén. Konverziókövetés cookie kerül elhelyezésre, ha a felhasználó egy Google által bekapcsolt hirdetésre kattint. Ezek a cookie-k 30 nap után érvényüket vesztik és nem alkalmasan az egyéni azonosításra. Ha a felhasználó meglátogatja a honlapunk bizonyos oldalait és a cookie érvényességi ideje még nem járt le, mi és a Google felismerjük, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és az oldalunkra továbbították. Minden egyes Google AdWords ügyfél különböző cookie-t kap. A cookie-k így nem követhetők az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül. A konverzió cookie segítségével beszerzett információk a konverzió-statisztikák a konverziókövetés mellett döntő AdWords ügyfelek részére történő jelentéskészítésre alkalmasak. Az ügyfelek megismerik a felhasználók számát, akik a hirdetésükre kattintottak és egy konverziókövetés címkével ellátott oldalra továbbítottak. Nem kapnak azonban olyan információkat, amelyekkel azonosítható a felhasználó személye.

Ha nem szeretne részt venni a követésben, az ehhez szükséges cookie létrehozását elutasíthatja a böngésző beállításával, amely általánosan deaktiválja a cookie-k automatikus létrehozását vagy beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy a cookie-kat a googleleadservices.com a domain blokkolja.

Vegye figyelembe, hogy az Opt-out cookie-k nem törölhetők, amíg szeretné a mérési adatokat rögzíteni. Ha minden cookie-t törölt a böngészőben, ismételten létre kell hozni a mindenkori Opt-out cookie-t.

11. Adatvédelmi nyilatkozat YouTube használatához

Honlapunk a Google által üzemeltetett YouTube lap pluginjait használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha meglátogatja az egyik YouTube pluginnal ellátott oldalunkat, létrejön a kapcsolat a YouTube szerverekkel. Ekkor a YouTube szervernek továbbítják, hogy melyik oldalunkat látogatták meg. Ha bejelentkezett a YouTube fiókjába, lehetővé teszi, hogy a YouTube közvetlenül hozzárendelje az Ön böngészési szokásait a személyes profiljához. Ez megakadályozhatja Önt abban, hogy kijelentkezzen a YouTube fiókjából. A felhasználói adatok kezelésére vonatkozó további információk a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találhatók az alábbi linken:  www.google.de/intl/de/policies/privacy.

12. A Facebook és Google+ közösségi pluginok használata


A honlapunkon a Facebook és a Google+ közösségi hálózat úgynevezett közösségi pluginjait („pluginokat”) használjuk. Ezeket a szolgáltatásokat a Facebook Inc. és Google Inc. vállalatok („Szolgáltatók“) nyújtják. A Facebook-ot a Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook”) üzemelteti. A Google+ üzemeltetője a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). A pluginokat és formátumukat itt tekintjük át: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Ha egyik ilyen plugint tartalmazó internetes oldalunkat megnyitja, akkor böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Google vagy a Facebook szervereivel. A plugin tartamát az adott szolgáltató közvetlenül a böngészőjére továbbítja és beköti az oldalba. A plugin bekötésével a szolgáltatók arra vonatkozó információkat kapnak, hogy az Ön böngészője megnyitotta az egyik internetes oldalunkat, még akkor is, ha nincs profilja a megfelelő közösségi hálózatban vagy éppen nincs bejelentkezve. Ezeket az információkat (az IP címét is beleértve) a böngészője közvetlenül a mindenkori szolgáltató egyik szerverére továbbítja az USA-ba, és ott kerülnek tárolásra.

Ha be van jelentkezve az egyik közösségi hálózatba, a szolgáltatók közvetlenül hozzárendelhetik a honlapunkon tett látogatást a Facebook ill. Google+ profiljához. Ha a pluginokkal kapcsolatba lép, pl. a „Tetszik“ gombbal vagy működteti a „+1“ gombot, a megfelelő információ szintén közvetlenül a szolgáltatók egyik szerverére került továbbításra és ezen a szerveren kerül tárolásra. Az információk a közösségi hálózaton is közzétételre kerülnek és megjelenítik Önnek a kapcsolatokat.

Az adatgyűjtés célja és terjedelme, az adatok szolgáltatók általi további feldolgozása és felhasználása, az Ön erre vonatkozó jogok és a magánszféra védelme érdekében lehetséges beállítások a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhatók.

A Facebook adatvédelmi tájkoztatója: https://www.facebook.com/policy.php
Ha nem szeretné, hogy a Google vagy a Facebook az adott közösségi hálózatban közvetlenül hozzárendelje az internetes megjelenésünk segítségével gyűjtött adatokat a profiljához, a honlapunk meglátogatása előtt ki kell jelentkezni a megfelelő hálózatból. A pluginok feltöltését kompletten megakadályozhatja a böngészőjéhez az Add-Ons funkció működtetésével, pl. a Facebook pluginokat a „Facebook Blocker“ segítségével (https://webgraph.com/resources/facebookblocker/).


13. Facebook remarketing használata

Ez a honlap használja a Facebook Inc. („Facebook“) „Custom Audiences“ remarketing funkcióját. Ez a funkció arra alkalmas, hogy a honlap látogatói számára megjelenítse a Facebook közösségi hálózat látogatása keretében az érdeklődésnek megfelelő hirdetéseket („Facebook-Ads“). Ehhez a honlapba beépítettük a Facebook remarketing címkét. Ennek a címkének a segítségével a honlap látogatásakor közvetlen kapcsolat kerül létrehozásra a Facebook szerverekkel. Ekkor a Facebook szerver részére továbbításra kerül, hogy Ön meglátogatta ezt az oldalt és Facebook hozzárendeli ezt az információt az Ön személyes Facebook felhasználói fiókjához. A Facebook általi adatgyűjtésre és adatfelhasználásra, az erre vonatkozó jogokra és magánszférájának védelmére vonatkozó lehetőségek a Facebook adatvédelmi tájékozatójában találhatók az alábbi linken: https://www.facebook.com/about/privacy.
Alternatív megoldásként deaktiválhatja a „Custom Audiences“ remarketing funkciót az alábbi linken: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads . Ehhez be kell jelentkezni a Facebookra.


14. Klarna adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok felhasználása a Klarna fizetési mód választásakor:

Ha a Klarna pénzügyi szolgáltató számláját és Klarna részletre történő vásárlás fizetési módot választja, hozzájárult ahhoz, hogy a számlára történő vásárlás és az azonosítás és hitelképesség ellenőrzésének bonyolításához szükséges alábbi személyes adatokat, pl. kereszt- és vezetéknevet, címet, születési időt, nemet, e-mail címet, IP címet, telefonszámot és a számlára történő vásárlás bonyolításához szükséges, a megrendeléssel kapcsolatos adatokat, pl. a cikk darabszámát, cikkszámot, számla végösszegét, százalékban megadott adót gyűjtsük és továbbítsuk a Klarna részére. Ezen adatokat azért továbbítjuk, hogy a Klarna az Ön vásárlásának bonyolításához számlát állíthasson ki az Ön által elvárt számlázáshoz és elvégezhesse az azonosítást és a hitelképesség ellenőrzését.

Ekkor a szövetségi adatvédelmi törvény értelmében a Klarna-nak jogos érdekében áll a vevő személyes adatainak továbbítása, amelyre azért van szükség, hogy a pénzügyi adatszolgáltatóktól információkat szerezzen azonosítás és hitelképesség vizsgálata céljával. Németországban az alábbi pénzügyi adatszolgáltatók állnak rendelkezésre:

| Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

| CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München

| Creditreform Bremen Dahlke KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen

| infoscore Consumer Data GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33311 Gütersloh

A szerződéses viszony alapításával, végrehajtásával vagy befejezésével kapcsolatos döntés keretében a Klarna a címellenőrzéstől függetlenül gyűjt és felhasznál információkat is a vevő fizetési szokásaira és a fizetési szokás jövőbeli valószínűségére vonatkozóan. Ezen Score értékek Klarna általi számítása a gazdaságilag elismert matematikai-statisztikai eljárás alapján kerül végrehajtásra. Ehhez a Klarna többek között felhasználja az Ön címadatait is. Ha a számítások szerint Ön nem hitelképes, a Klarna haladéktalanul tájékoztatja Önt erről.

A személyes adatok Klarna általi felhasználására adott hozzájárulás visszavonása

1. A személyes adatainak felhasználására vonatkozóan a Klarna részére adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A Klarna azonban adott esetben továbbra is jogosult a személyes adatok feldolgozására, felhasználásra és továbbítására, ha ez a szerződés szerinti fizetés Klarna szolgáltatások általi bonyolításához szükséges, ha jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat írja elő.

2. Természetesen bármikor kérhet tájékoztatást a Klarna által tárolt személyes adataira vonatkozóan. Ez a jogot a német szövetségi adatvédelmi törvény biztosítja. Ha vevőként tájékoztatást szeretne kérni vagy a Klarna részére szeretne bejelenteni a tárolt adatokra vonatkozó módosításokat, írjon az alábbi e-mail címre:  datenschutz@klarna.de wenden.


15. A WhatsApp használata

Honlapunk a „WhatsApp“ szolgáltatásra mutató linket tartalmaz az AL-KO Service-Team-mel való kapcsolatfelvétel céljával. Ekkor manuálisan vagy a linkre kattintással nyitható meg a WhatsApp szolgáltató egyik külső alkalmazása. A WhatsApp szolgáltatás üzemeltetője a WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. A Service WhatsApp szolgáltatás használata közben adatai továbbításra kerülnek a WhatsApp-ra. A WhatsApp használatával elfogadja a WhatsApp  https://www.whatsapp.com/legal linken található felhasználási és adatvédelmi feltételeit..


16. Tájékoztató a hirdetőpartner online adatvédelmi tájékoztatójához a Sovendus Sales-hez (kuponajánlatok)


A Sovendus GmbH kuponajánlatai: Az Ön számára aktuálisan érdekes kuponajánlat kiválasztásához álnevesítve és titkosítva továbbítjuk az e-mail címének hash értékét és IP címét a Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) részére (DSGVO 6. cikk. 1. bek. f pont). Az e-mail cím álnevesített hash értéke a Sovendus reklám elleni lehetséges tiltakozás figyelembe vételéhez kerül felhasználásra (DSGVO 21. cikk. 3. bek., 6. cikk. 1. bek. c pont). Az IP címet a Sovendus kizárólag adatbiztonsági célok érdekében használja fel és alapesetben hét nap múlva anonimizálja (DSGVO 6. cikk. 1. bek. f pont). Továbbá álnevesítve továbbítjuk a Sovendus részére elszámolási céllal a megrendelési számot, a megrendelés értékét a pénznem megadásával, szesszió azonosítót, a kuponkódot és az időbélyegzőt is (DSGVO 6. cikk. 1. bek. f pont). Ha érdekli a Sovendus egyik kuponajánlata, e-mail címére vonatkozón nincsenek a reklámok letiltva, és csak ebben az esetben megjelenő kupon reklámszalagra kattint, titkosítva továbbítjuk a nevet és e-mail címét a Sovendushoz a kupon előkészítéséhez (DSGVO, 6. cikk. 1. bek. f pont).

Adatainak Sovendus általi feldolgozására vonatkozó további információk az online adatvédelmi tájékoztatóban találhatók az alábbi linken: www.sovendus.de/datenschutz.

17. Tájékoztató az Outbrain reklámpartnereire vonatkozó online adatvédelmi nyilatkozatról (hazai reklámok és remarketing)

Ez a honlap az Outbrain Inc. („Outbrain”, 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA) technológiáját alkalmazza. Ez lehetővé teszi, hogy partnereink honlapjain testreszabott reklámokat jelenítsünk meg azon internethasználók számára, akik már érdeklődtek ajánlataink iránt, illetve azt, hogy erről adatokat gyűjtsünk. A technológia a felhasználói magatartás cookie-alapú elemzésétől függ. Az ilyen reklámok kizárólag az Outbrain reklámfelületein jelennek meg, az Outbrain Engage vagy az Outbrain Extended Network hirdetési helyein. Ha nem szeretné, hogy az érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg Önnek, itt kapcsolhatja ki ezt a funkciót: 

https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

18. Google Térkép használata

Honlapunk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) Google Térkép szolgáltatását veszi igénybe. Ez teszi lehetővé az általunk használt Google térképek beágyazását, valamint az Ön webböngészőjében történő megjelenítését, ugyanis az elérhetőségeinket megjelenítő oldal lehívásakor az Ön böngészője kapcsolatot létesít a Google egyik szerverével, amely az USA-ban is megtalálható. Amennyiben a személyes adatokat az USA-ba továbbítják, a Google az EU-USA adatvédelmi pajzs szerint jár el. A Google ezen keresztül kapja meg azt az információt, hogy Ön az eszköze IP-címéről a honlapunk elérhetőségeinket megjelenítő oldalát lehívta. A vonatkozó jogalapot az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgáltatja, amely a térképszolgáltatás kapcsolatfelvételhez történő bevonásával kapcsolatos jogos érdekünkön alapul.

Amennyiben igénybe veszi honlapunkon a Google térképszolgáltatást, miközben be van jelentkezve a Google profiljába, a Google ezt az eseményt összekapcsolhatja az Ön Google profiljával. Amennyiben nem szeretné a Google profiljához történő hozzárendelést, az elérhetőségeinket megjelenítő oldal lehívása előtt ki kell jelentkeznie a Google-ből. A Google az Ön adatait reklám-, piackutatási- és a Google Térkép személyre szabott megjelenítése céljából tárolja és használja. Önnek joga van a Google-lel szemben ezen adatgyűjtés ellen tiltakoznia. Ehhez kapcsolódóan további információt talál a Google adatvédelmi nyilatkozatában és a Google Térkép további használati feltételeiben.


19. Nutzung von Re-Targeting Criteo

Honlapunk cookie-kat/reklámazonosítókat használ reklámcélokra. Ennek segítségével reklámjainkat partnereink honlapján, különböző alkalmazásokban és e-mailekben jeleníthetjük meg azon látogatók számára, akik érdeklődnek termékeink iránt. A retargeting technológia cookie-kat vagy reklámazonosítókat használ és kizárólag az Ön eddigi böngészési magatartásából kiindulva jelenít meg reklámokat. Amennyiben nem kívánja engedélyezni az Ön érdeklődésén alapuló hirdetéseket, kérjük, keresse fel a következő weboldalakat:

https://www.networkadvertising.org/choices
https://www.youronlinechoices.com

Megbízható reklámpartnereinkkel olyan információkat oszthatunk meg, mint például a honlapunkra vagy CRM rendszerünkre történő feljelentkezésére vonatkozó technikai azonosítók. Ezáltal összekapcsolhatjuk az Ön eszközeit és/vagy környezeteit, valamint egységes felhasználói élményt nyújthatunk az Ön által használt eszközök és környezetek tekintetében. Az ilyen összekapcsolási lehetőségekre vonatkozó további részletekért kérjük, forduljon az adatvédelmi irányelvhez, amelyet a fentiekben említett platformokon érhet el, vagy az alábbi tájékoztatásokhoz.

A Criteo adatvédelmi politikája: https://www.criteo.com/de/privacy

A Criteo adattárolása az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Az AL-KO Geräte GmbH jogos érdeke, hogy a felhasználó számára személyre szabott információkat jelenítsen meg. Ide tartoznak a felhasználó számára releváns reklámok.


20. A Google Doubleclick használata

Honlapunk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) Google DoubleClick szolgáltatását veszi igénybe. A DoubleClick cookie-kat és hasonló technológiákat használ, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket jeleníthessen meg. A DoubleClick alkalmazása révén a Google és partnerhonlapjai a honlapunkon vagy más internetes honlapokon tett korábbi látogatásai alapján helyezi el a hirdetéseket. Az ezzel kapcsolatban keletkező adatokat a Google adatfeldolgozás céljából egy egyesült államokbeli szerverre továbbíthatja és ott tárolhatja. Amennyiben a személyes adatokat az USA-ba továbbítják, a Google az EU-USA adatvédelmi pajzs szerint jár el (https://www.privacyshield.gov/welcome).

A cookie-k tárolását a böngészője megfelelő (a fentiekben ismertetett) beállításával korlátozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben szükség esetén nem feltétlenül tudja majd a honlap összes funkcióját használni. Ezenkívül korlátozhatja a cookie-k által az Ön honlaphasználatára vonatkozóan létrehozott adatok Google által történő gyűjtését, valamint ezen adatok Google által történő feldolgozását, ha a böngésző DoubleClick kikapcsolását lehetővé tevő beépülő modulját letölti és installálja. A böngésző beépülő modulja vagy a mobileszközök böngészőjén belüli beállítás helyett a Google hirdetési beállításait a „Hirdetések személyre szabása” beállításban is kikapcsolhatja. Ebben az esetben a Google kizárólag általános reklámokat jelenít meg, amelyeket nem az Öntől begyűjtött információk alapján választott ki.

Ehhez kapcsolódóan további információt talál a Google adatvédelmi nyilatkozatában:(https://policies.google.com/privacy?hl=de).

A Google DoubleClick adattárolása az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Az AL-KO Geräte GmbH jogos érdeke, hogy a felhasználó számára személyre szabott információkat jelenítsen meg. Ide tartoznak a felhasználó számára releváns reklámok.

21. Bing Ads

Honlapunk a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”), Bing Ads szolgáltatását veszi igénybe. A Microsoft cookie-kat és hasonló technológiákat használ, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket jeleníthessen meg. Ezen technológiák alkalmazása révén a Microsoft és partnerhonlapjai az Ön honlapunkon vagy más internetes honlapokon tett korábbi látogatásai alapján helyezik el a hirdetéseket. Az ezzel kapcsolatosan keletkező adatokat a Microsoft adatfeldolgozás céljából egy egyesült államokbeli szerverre továbbíthatja, és ott tárolhatja. Amennyiben a személyes adatokat az USA-ba továbbítják, a Microsoft az EU-USA adatvédelmi pajzs szerint jár el: (https://www.privacyshield.gov/welcome).

A cookie-k tárolását a böngészője megfelelő (a fentiekben ismertetett) beállításával korlátozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben nem feltétlenül tudja majd a honlap összes funkcióját használni. Ezenkívül korlátozhatja a cookie-k által az Ön honlaphasználatára vonatkozóan létrehozott adatok Microsoft által történő gyűjtését, valamint ezen adatok Microsoft által történő feldolgozását, ha a személyre szabott hirdetéseket a Microsoft kérdéses oldalain kikapcsolja. (https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen).

22. Paypal

Az általunk gyűjtött személyes adatokat a szállítással megbízott szállítócéggel kötött szerződés teljesítése részeként továbbítjuk, amennyiben erre az áruk szállítása miatt szükség van. Kizárólag olyan adatokat továbbítunk, amelyekre az áruk kézbesítése miatt szükség van.

PayPalon keresztül történő fizetés, beszedési megbízás vagy – amennyiben lehetséges – PayPal „számla terhére történő fizetés” esetén fizetési adatait a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: „PayPal”) számára a fizetés teljesítése miatt továbbítjuk. A PayPal hitelkimutatás elvégzéséhez köti a PayPal hitelkártya, PayPal banki beszedés vagy – amennyiben lehetséges – PayPal „számla terhére történő fizetés” fizetési módokat. A nem fizetés statisztikai valószínűségére vonatkozóan ellenőrzött hitelképesség eredményét a PayPal annak eldöntésére használja fel, hogy a mindenkori fizetési mód biztosítható-e. A hitelkimutatás valószínűségi értékeket (úgynevezett pontértékeket) tartalmazhat. Amennyiben a hitelkimutatás eredménye pontértékeket foglal magában, ezek az értékek tudományosan elismert, matematikai és statisztikai eljárás alapját képezik. A pontértékek kiszámításába többek között címadatok keveredhetnek. Adatai ilyen típusú feldolgozása ellen a PayPalnak küldött levél formájában bármikor tiltakozhat. Mindazonáltal a PayPal adott esetben továbbra is jogosult lehet az Ön személyes adatai feldolgozására, amennyiben erre szerződés szerinti fizetés teljesítése miatt szükség van. További adatvédelmi információkért, többek között az igénybe vett hiteltudósítókra vonatkozóan kérjük, olvassa el a PayPal adatvédelmi nyilatkozatát:

 https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

23. Wufoo

Bei Nutzung der Kontaktformulare werden Ihre E-Mail-Adresse, Ihre weiteren Kontaktdaten, Angaben zur beruflichen Position sowie die Angaben zu Ihrem Anliegen erhoben und verarbeitet. Die Daten werden mithilfe des Formular-Services Wufoo erhoben. Dadurch werden die von Ihnen in ein Kontaktformular eingegebenen Inhalte verarbeitet und gespeichert. Zu den Inhalten können, abhängig von dem jeweiligen Kontaktformular, Folgende gehören: Unternehmen, Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, bevorzugter Lieferant, Rechnungsnummer, Kreditkartendetails, Informationen zu Produkten sowie weitere, selbsterklärende Felder mit individuellen Abfragen. Die Inhalte werden erst verarbeitet und gespeichert, wenn Sie ein Formular absenden. Hier finden Sie nähere Informationen zu der Datenschutzerklärung von Wufoo: https://www.wufoo.com/privacy/

24. Közösségi média

Saját oldallal képviselhetjük magunkat a közösségi médiában, hogy ügyfeleinkkel tartani tudjuk a kapcsolatot, illetve vállalati híreinket megoszthassuk a nyilvánossággal.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ehhez kapcsolódóan a felhasználók adatait az Európai Unió által megszabott kereteken kívül is kezelhetik. Ezáltal a felhasználók itt több kockázatnak vannak kitéve, ami megnehezíti például a felhasználó jogainak érvényesítését. Az egyesült államokbeli szolgáltatókra való tekintettel felhívjuk a figyelmét, hogy adatvédelmi pajzs programra vonatkozó tanúsításuk miatt kötelezettséget vállalnak az EU adatvédelmi előírásainak betartására.

A felhasználók adatait ezenfelül általában piackutatási- és reklámcéllal kezelik. Így például a felhasználó magatartása és ebből eredő érdeklődése alapján felhasználói profilokat hozhatnak létre. A felhasználói profilokat például arra használhatják, hogy a felhasználó valószínűsített érdeklődésének megfelelő hirdetéseket a szóban forgó platformokon belül, illetve ezeken kívül megjelenítsék. Alapesetben ebből a célból tárolnak cookie-kat a felhasználó számítógépén, amelyek a felhasználó magatartását és érdeklődését rögzítik. A felhasználói profilok ezeken felül a felhasználó által használt eszközöktől független adatokat is tárolhatnak (különösen ha a felhasználó egy adott platform tagja és be van jelentkezve oda).

A felhasználók személyes adatait jogos érdekeink alapján kezeljük, hogy hatékony tájékoztatásban és kommunikációban részesíthessük a felhasználókat az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Amennyiben a mindenkori szolgáltató felhasználója beleegyezik az adatkezelésbe (azaz beleegyezéséről nyilatkozik például jelölőnégyzet kipipálásával vagy megerősítő gomb megnyomásával), az adatkezelés jogalapját az adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 7. cikke képezi.

A mindenkori adatkezelés részletes leírását és az adatkezelés elleni tiltakozás lehetőségeit (opt-out) a szolgáltatók alább linkelt tájékoztatásaiban találja.

További tájékoztatást és a felhasználói jogok érvényesítését leghatékonyabban maguktól a szolgáltatóktól kérheti. Kizárólag a szolgáltatóknak van mindenkori hozzáférése a felhasználók adataihoz, ezáltal közvetlen és hatékony intézkedéseket tudnak tenni, illetve tájékoztatást tudnak adni. Amennyiben mégis segítségre lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.


| Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) – adatvédelmi nyilatkozat: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads és  https://www.youronlinechoices.com,  Adatvédelmi pajzs: 
 https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
| Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Adatvédelmi pajzs: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
| Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország) – adatvédelmi nyilatkozat/opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

25. Mandrill

A rendszerüzenetek küldése a “Mandrill” szolgáltatón keresztül történik, amit az amerikai szolgáltató, a “MailChimp” e-mail felületén keresztül üzemeltet Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

A Mandrill Adatvédelmi Nyilatkozata itt található: https://mailchimp.com/legal/privacy


26. MailChimp

A hírlevél küldése egy amerikai hírlevélküldő felület a “MailChimp” segítségével történik Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Hírlevelünk címzettjeinek mail címeit, valamint ezzel összefüggésben a további adataikat a MailChimp szerverein tárolják az USA-ban. Megbízásunk szerint a MailChimp ezeket az információkat csak hírlevél küldésére és kiértékelésére használja. A MailChimp további információja szerint ezeket az adatokat felhasználhatja saját szolgáltatásának optimalizálásához vagy fejlesztéséhez pl. a hírlevelek küldésének és előállításának technikai optimalizálásához vagy gazdasági célból, hogy megállapítsa, a címzettek melyik országból valók. A MailChimp hírleveleink címzettjeinek adatait nem használja fel, hogy saját maga írjon vagy harmadik félnek kiadja.

A MailChimp Adatvédelmi Nyilatkozata itt található: https://mailchimp.com/legal/privacy

Statisztikai felmérés és elemzések:

A hírlevél egy úgynevezett „web-jelzőt“ ( „web-beacon“) tartalmaz, azaz egy pixel méretű fájlt, ami a hírlevél megnyitásakor a MailChimp szerveréről töltődik le. A lehívás keretében mindenekelőtt technikai információkat , mint a böngészővel és a rendszerével kapcsolatos információkat , valamint az IP címet és a lehívás időpontját állapítja meg. Ezeket a szolgáltatás technikai javításához használja fel , a technikai adatok vagy a célcsoport és az olvasási hozzáállás , továbbá a lehívás helye ( amit az IP cím segítségével lehet meghatározni ) vagy hozzáférés ideje alapján.

A statisztikai felméréshez hozzátartozik még annak a megállapítása, hogy a hírlevelet megnyitották, mikor nyitották meg és melyik linkre kattintottak. Ezeket az információkat technikai okokból minden egyes hírlevél címzettjéhez hozzá lehet rendelni. Ugyanakkor sem nekünk, sem a MailChimpnek nem az a célja, hogy az egyes felhasználókat megfigyelje. A kiértékelés sokkal inkább arra szolgál, hogy megismerjük a felhasználóink olvasási szokásait és a tartalmat hozzájuk igazítsuk vagy a felhasználók érdekeinek megfelelő tartalmat küldjünk ki.


Az adatvédelemi gyakorlatunk összhangban van az adatvédelemről szóló szövetségi törvény (BDSG) és az elektronikus médiáról szóló törvény (TMG) rendelkezéseivel.

As of: 2020.07.06.


Szereti a sütiket?

Az AL-KO Geräte GmbH és partnereinek szüksége van az Ön beleegyezésére (kattintson a  "Egyetértek gombra") az egyes adatfelhasználások érdekében, hogy információkat mentsen egy eszközön és/ vagy lehívja azokat (IP cím, felhasználó azonosító, kereső információk). Az adatokat  személyre szabott hirdetésekhez és tartalmakhoz, hirdetések és tartalmak méréséhez, továbbá a célcsoportokról és termékfejlesztésekről való megszerzésekhez használjuk fel.  A hozzájárulásról és a beállítási lehetőségekről bármikor több információ itt található meg. A "Sütik elutasításra " gombra kattintva bármikor elutasíthatja a beleegyezését. 

Adat használat

Az AL-KO Geräte GmbH olyan partnerekkel dolgozik együtt, akik az Ön eszközéről lehívott adatokat ( nyomkövetési adatokat ) saját céljaikra ( pl. profilok létrehozása )  /  harmadik személyek céljaira dolgozzák fel. Ezért nem csak az adatkövetés begyűjtésére, hanem a szolgáltatók általi további feldolgozásához is  hozzájárulás szükséges. A nyomkövetési adatok csak akkor kerülnek begyűjtésre, ha Ön a sávban az "Egyetértek" gombra kattint.   A partnereknél a következő vállalatok kerülnek szóba:  Facebook Ireland Limited, Google Inc., The Rocket Science Group LLC.

Ezek a partnerek által végzett adatkezelésekről további információk találhatók  az Adatvédelmi nyilatkozatban. Az információk ezenkívül a bannerben ( sávban ) található linken keresztül is lehívhatók.