Elállási jog

Az alábbiakban megtalálja a törvény által előírt ( 45/2014.(II.26 Korm.rend.) tájékoztatót az elállási jog fogyasztókra vonatkozó követelményeiről és következményeiről:

Fogyasztók elállási joga

Amennyiben Ön fogyasztó, úgy a törvény erejénél fogva Önt elállási jog illeti meg. Ennek feltételeiről és a fogyasztó elállási jogának következményeiről a jogszabályban előírt felvilágosítást az alábbiakban kapja meg.


Elállási jog

Önnek jogában áll 14 munkanapon belül  indoklás nélkül a szerződéstől elállni. A felmondási határidő 14 nap, attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy az árut birtokba vette.  
Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell minket (AL-KO Magyarország Kft.  Haraszti utca 122/A, 2351 Alsónémedi, E-Mail: al-ko@al-ko.hu, Tel: +36 29 537 050, Fax: +36 29 537 051) egy egyértelmű nyilatkozat útján ( pl. postai úton, faxon vagy e-mailen elküldött levéllel ) , hogy eláll a szerződéstől.  Használhatja ehhez a minta visszaküldési nyomtatványt, de ez nem kötelező.
A visszaküldési nyomtatványt weboldalunkon kitöltheti és továbbíthatja nekünk. Ebben az esetben , az elállás beérkezéséről haladéktalanul ( pl. mailen ) visszaigazolást küldünk.  
Az elállási határidő betartásához elegendő, ha a határidő lejárta előtt  kifejezzük elállási szándékunkat. 


Következmények

Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre. Ön, mint vásárló köteles a terméket visszaküldeni és mi, mint eladó 30 napon belül a kifizetett teljes összeget megtérítjük. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, mint amit az eredeti tranzakcióhoz használt.  A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut vagy amíg nem bizonyítja, hogy visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. 

Az árut haladéktalanul , attól a naptól számítva, amikor értesített minket a szerződés felmondásáról és minden esetben legkésőbb 14 munkanapon belül vissza kell küldenie vagy vissza kell adnia nekünk. A visszaküldés költségét az AL-KO Magyarország Kft. fizeti. Ez vonatkozik olyan árura is, amit nem lehet csomagküldővel, hanem csak szállítmányozóval visszaküldeni. 

Kérjük, hogy a rongálódásokat és beszennyeződéseket kerülje el. Az árut lehetőleg valamennyi tartozékával és a csomagolási összetevőkkel együtt az eredeti csomagolásában küldje vissza nekünk. Adott esetben használjon védő átcsomagolást. Ha Önnek már nincs meg az eredeti csomagolása, akkor kérjük, megfelelő csomagolással gondoskodjon a szállítási károsodásoktól óvó megfelelő védelemről annak érdekében, hogy a hiányos csomagolás folytán a rongálódások miatt bekövetkező kárpótlási igényeket elkerülje. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a bekezdés a visszahívási jog hatályos gyakorlására kényszerítő feltételt nem jelent.content